DESAFÍO 1
04 de ABRIL- 22 de ABRIL
DESAFÍO 2
25 de ABRIL- 13 de MAIO
DESAFÍO 3
16 de MAIO- 3 de XUÑO