ENVÍA o DESAFÍO 1 a:

atrevetecoasmates@galiciencia.com

DATOS NECESARIOS:
NOME DO GRUPO
NOME E APELIDOS DOS INTEGRANTES
CURSO
NOME E E-MAIL DO CENTRO ESCOLAR
NOME, E-MAIL E TELÉFONO DO PROFESOR/TITOR
*A inscrición faise efectiva ao enviar a resolución do Desafío 1